โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ (เพิ่มเติม) แนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2553 เวลา 16.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 954 ท่าน