การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2553 แนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2553 เวลา 16.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 606 ท่าน