เปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2553 เวลา 15.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 675 ท่าน