การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2553 เวลา 10.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2783 ท่าน