การประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2552 เวลา 08.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 759 ท่าน