มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2553 วันท
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2553 เวลา 16.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1169 ท่าน