ด่วนสุด บัญชีการรายงานผลการดำเนินงานของ อปท.จังหวัดตาก จำนวน 5 เรื่อง  
 

ขอความกรุณารายงานผลภายในวันที่ 18 เมษายน 2559

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2559 เวลา 17.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 289 ท่าน