เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 15.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 329 ท่าน