รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา 09.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1334 ท่าน