โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2552 เวลา 15.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1286 ท่าน