ด่วนที่สุด การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2552 เวลา 09.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1460 ท่าน