ด่วนที่สุด ขอส่งคำกล่าวมอบนดยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติด (เอกสารแนบจะส่งให้ทางไปรษณีย์)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2552 เวลา 09.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 759 ท่าน