ด่วนที่สุด การจัดทำโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2552 เวลา 10.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1632 ท่าน