ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อรณรงค์ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2552 เวลา 11.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 603 ท่าน