รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/53 เมื่อ 6 ส.ค.53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2553 เวลา 11.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1107 ท่าน