รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2552 เวลา 14.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 817 ท่าน