เอกสารแนบ หมายเลข 1-16 (ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2552)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2552 เวลา 14.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 807 ท่าน