มติ ก.อบต.จังหวัดตาก เดือนกันยายน 2553
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2553 เวลา 11.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1896 ท่าน