รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 30 เมษายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2552 เวลา 14.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 826 ท่าน