เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญกานรประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี๒๕๖๐  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2560 เวลา 15.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 164 ท่าน