รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2553 เวลา 13.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1127 ท่าน