รายงานการประชุมผู้บริหาร ปลัดและเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 30 ก.ย. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 11.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 862 ท่าน