ด่วนที่สุด เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าครุภัณฑ์(ที่มีมูลค่าต่ำกว่า1 ล้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2552 เวลา 07.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 689 ท่าน