ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2552 เวลา 09.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 804 ท่าน