รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552  
เอกสารแนบหมายเลข 1-16 (ประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 3- 25
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2552 เวลา 12.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1146 ท่าน