สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2553 เวลา 10.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1073 ท่าน