รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2553 เวลา 12.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1479 ท่าน