เรื่อง การประเมินเป้าหมายมาจรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2552 เวลา 07.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 780 ท่าน