รายงานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 28 กันยายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2553 เวลา 17.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 965 ท่าน