เรื่อง การติดตามผลการจัดทำแผนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2552 เวลา 10.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 734 ท่าน