รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการการอำนวยให่แก่ อปท. จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2553 เวลา 16.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 876 ท่าน