รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2554 เวลา 13.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1033 ท่าน