การประชุมพิจารณาตรวจสอบการยื่นเสนอโครงการ/กิจกรมม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2552 เวลา 14.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 698 ท่าน