เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 14.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 798 ท่าน