ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร โครงการอาหารกลางวัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 139 ท่าน