การประเมินคุณภาพการศึกษาภยในสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับกาประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 15.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 184 ท่าน