ด่วนที่สุด โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมส้รางผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 16.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 125 ท่าน