การให้อุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 08.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 111 ท่าน