รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 30 ฃธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 16.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 959 ท่าน