รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2554 เวลา 09.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1290 ท่าน