ด่วนที่สุด เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบดำเนินการกรอกข้อมูล ตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฯ  
เอกสารแนบท้าย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2552 เวลา 12.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 684 ท่าน