รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2554 เวลา 15.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 994 ท่าน