ด่วนที่สุด โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 84 ท่าน