ด่วนที่สุด โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 119 ท่าน