การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 11.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 147 ท่าน