ด่วนที่สุด การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 17.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 130 ท่าน