ด่วนที่สุด การบริหารจัดการและการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 10.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 106 ท่าน