ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 14.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 116 ท่าน