ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 16.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 149 ท่าน