รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตากครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 (เรียน คกก.ก.ท.จ.ตาก และ นายอำเภอทุกอำเภอ ทน.แม่สอด และทม.ตาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2554 เวลา 13.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1089 ท่าน